استقرار اولین یگان پیاده آموزش‌دیده در خاک عربستان در یمن

عربستان اولین یگان پیاده از عناصر طرفدار منصور هادی را بعد از آموزش و تجهیز به جدیدترین تسلیحات نظامی در استان حضرموت یمن مستقر کرد.

آخرین اخبار