عملیات بی سابقه ضد تروریستی ارتش تونس در کوه های الشعانبی

ارتش تونس روز جمعه، با آتش توپخانه و نیروی هوایی عملیات ویژه ضد تروریستی را در کوه های الشعانبی این کشور آغاز کرد.

آخرین اخبار