۴ میلیون دختر عربستانی بی‌شوهر مانده‌اند؟!

یک پژوهش سعودی از افزایش ۲۷۰ درصدی شمار دخترانِ مجرد خانه‌نشین عربستانی در ۵ سال گذشته و رسیدن شمار آنان به ۴ میلیون نفر طی سال جاری پرده برداشت.

آخرین اخبار