دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت بخشنامه بانک مرکزی را صادر کرد

دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت بخشنامه بانک مرکزی درباره اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری و غیردولتی را صادر کرد.

آخرین اخبار