تابوشکنی برای گدایی رابطه با آل‌سعود

روزنامه دولتی ایران در تحلیلی مغشوش، خواستار تغییر در سیاست خارجی پس از توافق، از جمله با رژیم جنایتکار عربستان شد.

آخرین اخبار