حزب‌الله لبنان:

نبرد را تا ریشه‌کنی مقرهای تکفیری‌ها ادامه خواهیم داد

نایب‌رئیس شورای اجرایی حزب‌الله تأکید کرد که این جنبش نبرد در تپه‌های عرسال و رأس بعلبک را تا ریشه‌کنی تمامی مقرها و گذرگاه‌های تکفیری‌ها ادامه خواهد داد.

آخرین اخبار