شمخانی:

ایران با خیرخواهی و خواندن نیت دشمنان جلوی سقوط دمشق، بغداد و اربیل را گرفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران با خیرخواهی و خواندن نیت دشمنان جلوی سقوط دمشق، بغداد و اربیل را گرفت.

آخرین اخبار