عمل شنیع فرمانده تروریست ها با نوه خود + تصاویر

افرادی که فرمانده گروه “الثوار الاحرار” را به همراه نوه‌اش دستگیر کردند توانسته بودند تصایری را بوسیله تلفن همراه از آن دو در حین ارتکاب این عمل بگیرند تا در صورت هرگونه اقدام برای برخورد با آن دو، ادله کافی در اختیار داشته باشند.

آخرین اخبار