تصویری باورنکردنی از قهرمان پرورش اندام ایران پس از بیماری

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام ایران این روزها در بستر بیماری است.

کرباسچی:

دولت به جوانان بی اعتنایی کرده است

دبیرکل حزب کارگزاران گفت: دولت تدبیر و امید به جوانان توجه ندارد.

آخرین اخبار