مسئول جهاد كشاورزي اسفرجان خبر داد

برداشت ۷۰ تن آلبالو از باغ‌های دهستان اسفرجان

مسئول جهاد کشاورزی دهستان اسفرجان گفت: پیش بینی می‌شود ۷۰ تن آلبالو از باغ‌های اسفرجان برداشت شود.

آخرین اخبار