افزایش چشمگیر واردات کالا از آمریکا

بر اساس آمار گمرک، در فصل بهار واردات کالا از ایالت متحده آمریکا از نظر وزنی ۱۸۴.۹۳ درصد و از نظر ارزشی ۵۱.۹۰ درصد افزایش یافت.

آخرین اخبار