از بزرگترین نسل کشی اروپا پس از جنگ جهانی دوم چه می دانید + تصاویر

بی گمان کشتار هشت هزار مسلمان غیر نظامی در یک روز توسط صرب های نژاد پرست را می توان بزرگترین نسل کشی تاریخ اروپا پس از جنگ دوم جهانی دانست.

آخرین اخبار