۱۶ نفر از جانباختگان سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ شناسایی شدند

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، از شناسایی ۱۶ نفر از جانباختگان سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ خبر داد.

آخرین اخبار