حکم سوزاندن دهان یک روزه‌خوار

روزنامه انگلیسی دیلی میل نوشت: یک قاضی ایرانی علیه فردی مسیحی به دلیل روزه خواری در ملا عام حکم داده دهانش را با سیگار در ملا عام بسوزانند

آخرین اخبار