طی بیانیه‌ای صورت گرفت

نمایندگان اقلیت‌های دینی کشتار ۲۱ مسیحی مصری توسط داعش را محکوم کردند

نمایندگان اقلیت‌های دینی طی بیانیه‌ای کشتار سبعانه ۲۱ مسیحی مصری توسط داعش و نیز قتل عام ۳ جوان مسلمان در آمریکا را محکوم کردند.

آخرین اخبار