رئیس اتاق اصناف شهرستان شهرضا عنوان کرد:

تشدید نظارت ها بر بازار در ماه مبارک رمضان

رئیس اتاق اصناف شهرستان شهرضا گفت: طبق روال هر ساله طرح کنترل بازار در ماه مبارک رمضان به صورت همه جانبه در این شهرستان در حال اجراست.

آخرین اخبار