فرمانده نیروی انتظامی:

اساس کار پلیس حفظ دین و ارزشهای اسلامی است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اساس کار پلیس حفظ دین و ارزشهای اسلامی است.

آخرین اخبار