حذف یارانه ثروتمندان نیاز به قهرمان دارد

پرداخت یارانه نقدی به همه مردم از نگاه معاون اول رئیس جمهور به داستان پرغصه تبدیل شده و به نظر می‌رسد، ملاحظات سیاسی، اجرای قانون را تحت الشعاع قرار دهد.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در ماجرای حذف یارانه ثروتمندان؛ اصرار وزرا و انکار سخنگو

مصلحت‌اندیشی دولتمردان درموج خبری که این روزها در خصوص حذف یارانه ثروتمندان بلند شد، ضد و نقیض‌گویی‌هایی را فضای جامعه ایجاد کرد که دور از هر گونه تدبیربود.

آخرین اخبار