بسته حمایت غذایی به ماه رمضان نرسید

در حالی وزیر کار به عنوان متولی توزیع بسته حمایت غذایی وعده توزیع این برنامه حمایتی از اقشار نیازمند را قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان داده بودند.

آخرین اخبار