ابلاغ دستورالعمل ایجاد وقف‌های جدید به استان‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف گفت: هدف اصلی ابلاغ این دستورالعمل نهادینه سازی فرهنگ وقف در کشور است.

آخرین اخبار