دارندگی و برازندگی!

خرج کردن برخی تبعاتی بر دوش جامعه تحمیل می­کند. این کار باعث می­شود افرادی تصمیم بگیرند با رفتن زیر بار قرض، مراسم پر زرق و برق برگزار کنند.

آخرین اخبار