طی حکمی از سوی سردار نقدی؛

مسئول جدید سازمان بسیج سازندگی معرفی شد

صبح امروز در شورای معاونین و اقشار بسیج، مسئول جدید سازمان بسیج سازندگی معرفی شد.

آخرین اخبار