مسئول بسیج اقشار ناحیه مقاومت بسیج شهرضا :

بسیج توانایی رفع خلاء های موجود در اقشار جامعه را دارد

مسئول بسیج اقشار ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: بسیج با ظرفیت های عظیم خود، می تواند خلاء های موجود در اقشار مختلف جامعه را مرتفع نماید.

آخرین اخبار