کرگدنی که تیم محافظ ویژه دارد + تصاویر

درحالی که آخرین گونه از کرگدن سفید در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ است،محققان به دنبال راهی برای جلوگبری از انقراض این عظیم الجثه هستند.

آخرین اخبار