به مناسبت عید مبعث

آنچه که کمتر از جریان بعثت شنیده ایم

آنچه خداوند به وسیله جبرئیل در آغاز وحى و اولین لحظه پیغمبرى خاتم انبیا (صلى الله علیه و آله) ازآن حضرت خواسته بود به زبان آورد و قرائت کند فقط گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم » بود!

آخرین اخبار