وزیر سابق اطلاعات:

پروژه تحریف خط امام سالها پیش، توسط عناصری از بدنه اجرایی نظام آغاز شده است/ تاثیرتحریم ها بر مشکلات حدود ۳۰درصد بوده است

وزیر سابق اطلاعات گفت: پروژه تحریف خط امام (ره)از سالها پیش و توسط عناصری از بدنه اجرائی نظام آغاز شده است و دارای ابعاد و زوایای مختلفی است.

آخرین اخبار