سامی یوسف برای ابن‌ هیثم دانشمند ایرانی می‌خواند

سامی یوسف در جدیدترین اثر خود برای یک انیمیشن کوتاه اثری برای ابن هیثم، اولین دانشمند فیزیک نور در جهان منتشر می‌کند.

آخرین اخبار