آیا زیباکلام از پایتخت نشینان وکالت گرفته است؟/ نادیده گرفتن خون های آلوده یا رسمیت اسرائیل

چاپ بنرهایی که نشان دهنده اقدام گذشت ناپذیر فرانسوی هاست بهتر است که ادامه راه مبارزه با استکبار در کف خیابان های پایتخت بحساب می آمد.

آخرین اخبار