نگاه بی طرفانه از دریچه bbc/یک ایرانی قربانی اقدام نژاد پرستانه+فیلم

باز هم یک اقدام نژاد پرستانه دیگر از سوی کشورهای به اصطلاح مدعی حقوق بشر؛ این بار یک ایرانی مقیم انگلیس قربانی این اقدام نژاد پرستانه می شود.

آخرین اخبار