وزیر آشتی سوریه:

عملیات نظامی برای بازپس‌گیری اردوگاه یرموک آغاز شده است

وزیر آشتی سوریه با اشاره به کارشکنی گروه‌های تروریستی در اردوگاه یرموک در برابر طرح آشتی تأکید کرد که اقدام نظامی برای بازپس‌گیری این اردوگاه آغاز شده است.

آخرین اخبار