کارشناس مسائل اقتصادی:

آقای وزیر؛کالای وارداتی قاچاق است یا با مجوز پنهانی وارد می‌شود؟

شیخی تصریح کرد: تنها آثاری که رفع تحریم خواهد داشت این است که برخی وزرا دروازه ها را با کمال تواضع به روی کالاهای بنجل خارجی باز می کنند.

آخرین اخبار