ردپای میلیاردرهای صهیونیست در نامه ضدایرانی سناتورهای آمریکایی

رسانه‌ها و مقامات آمریکایی در حالی نقش میلیاردرهای صهیونیست در نامه سناتورهای آمریکایی را نادیده می‌گیرند که مستندات بسیاری نشان‌دهنده آن است.

آخرین اخبار