نشست خبری مشترک ظریف با همتای مجار

همکاری با جامعه بین‌المللی در چارچوب مصالح و امنیت کشور/اجازه دخالت نمی‌دهیم

وزیر خارجه گفت: همکاری ایران با جامعه بین‌المللی در چارچوب مصالح و امنیت ملی کشور است و فراتر از آن اجازه دخالت در کشور را نخواهد داد.

آخرین اخبار