گفت و شنود/ غنچه!

حسین قدیانی که با شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه فراخوانده شده بود، روز گذشته در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه به سؤالات بازپرس پاسخ داد.

آخرین اخبار