اقدام عجیب یک فرماندار در جمع آوری بنرهای ضد فتنه +تصاویر

روز قدس امسال در سراسر کشور و همچنین شهرستان رزن با همه روزهای قدس دیگری تفاوت داشت.

آخرین اخبار