مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:

خدمات مسکن مهر را با فروش زمین‌های خود تکمیل می‌کنیم

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: از محل تهاتر و فروش زمین‌هایی که در اختیار داریم و همچنین مشارکت با پیمانکاران این خدمات را برای مردم آماده می‌کنیم.

آخرین اخبار