امام جمعه موقت تهران:

طرح تفکیک بانوان در شهرداری تهران یک اقدام انقلابی است

امام جمعه موقت تهران گفت: طرح تفکیک بانوان در شهرداری تهران یک اقدام انقلابی و خداپسندانه است.

آخرین اخبار