دولت مصر رسما به حکم تروریستی خواندن حماس اعتراض کر

دولت مصر رسما به حکم دادگاه این کشور در قرار دادن حماس در لیست گروه‌های تروریستی اعتراض کرد.

آخرین اخبار