کوفی عنان: توافق هسته‌ای با ایران مسئله‌ای امکان پذیر و مثبت است

دبیرکل سابق سازمان ملل متحد تاکید کرد که توافق هسته‌ای میان ایران و ۵+۱ امری امکان پذیر و مثبت است.

آخرین اخبار