اهانت بی سابقه یک استاندار به علما و روحانیت

علما و روحانیون شیعه، سنی، اصولگرا و اصلاح طلب استان کرمانشاه خشم و انزجار خود از سخنان استاندار کرمانشاه در توهین به ساخت روحانیت را اعلام کردند.

آخرین اخبار