هادی العامری:

فتوای مرجعیت آزادسازی الانبار را بر ما واجب کرده است

دبیرکل سازمان بدر عراق با اشاره به آزادی قریب الوقوع شهر الرمادی تأکید کرد: فتوای مراجع آزادی الانبار را برای ما واجب کرده است.

آخرین اخبار