پایان ماه عسل اردوغان و داعش / آتش اردوغان در انبار باروت پ ک ک و داعش

مقابله با توسعه نفوذ کردها در سوریه، ایجاد منطقه پرواز ممنوع جهت ورود آوارگان و دستیابی به امتیازهای سیاسی را می توان اهداف ترکیه در حمله به سوریه دانست.

آخرین اخبار