جزئیات تعرض ماموران سعودی به دو نوجوان ایرانی

این تعرض به دو نوجوان ایرانی توسط دو مامور امنیتی وابسته به دولت سعودی شکل گرفته و احتمال برنامه‎ریزی شده بودن این تعرض را افزایش داده است.

آخرین اخبار