روایت فابریکِ یک وقف فرهنگی

دلبریان که طنزی لطیف، چاشنی همیشه کلام او حتی در روضه‌های گریه‌آور تاریخ دفاع است، نام تارنمای خودش را روایت فابریک گذاشته است.وقف فرهنگی، روایت تازه اوست.

آخرین اخبار