دختری روی میز مقام اروپایی پرید +تصاویر

یک دختر جوان در اقدامی اعتراض آمیز، بر روی میز رئیس بانک مرکزی اروپا پرید و بر سر او خرده کاغذ ریخت.

آخرین اخبار