رئیس اداره آب شهرضا:

شهروندان برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور آب اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرضا گفت: با توجه به کاهش دمای هوا در روزهای اخیر و احتمال سردتر شدن هوا در روزهای آینده ضروری است شهروندان با انجام مراقبت های لازم از یخ زدگی کنتور و انشعاب های آب منازل خود پیشگیری کنند.

آخرین اخبار