به همت بنیاد هابیلیان

جلد نخست روزشمار وقایع تروریستی کشور رونمایی می‌شود

یکی از اقدامات بنیاد هابیلیان فعالیت پژوهشی است. این پروژه جمع آوری روزشمار وقایع تروریستی کشور است که جلد اول آن در سال جدید رونمایی می‌شود.

آخرین اخبار