کشتی نجات ایرانی برای حرکت به سمت یمن آماده شد

شتی امدادرسان جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌رسانی به مردم یمن آماده حرکت شد.

آخرین اخبار