سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

دیدار کری و ظریف سازنده بود

جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:دیدار جان کری با محمد جواد ظریف سازنده بود.

آخرین اخبار