بلاتر:

فاسد نیستم

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال می‌گوید هیچ دلیل و مدرکی برای شراکت او در جرم برخی از مقامات فاسد این سازمان وجود ندارد.

آخرین اخبار